ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ರುಚಿಗೊಳಿಸು

  1. (ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ)ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ