ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರುಚಿಗೊಳಿಸು

  1. (ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ)ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ