ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕು

  1. (ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ)ರುಚಿಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ