ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಾನ

  1. (ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ)ಕಳ್ಳಕೋಣೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ