ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳ್ಳಕೋಣೆ

  1. (ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ)ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಾನ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ