ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಟ್ಟಿನ ಚೀಟಿ

  1. ( ಹಣದ ಬದಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ) ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಲ್ಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ