ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಲ್ಲೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಲ್ಲೆ

  1. ( ಹಣದ ಬದಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ)ರಟ್ಟಿನ ಚೀಟಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ