ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಂಧ್ರ ಕೊರೆ

  1. ತೂತು ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ