ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸು

  1. ಗೆಲ್ಲು,ಜಯಿಸು,ಜಯಹೊಂದು,ಸಾಧಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ