ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೊನೆಯುಳ್ಳ

  1. ಮೊನಚಾದ,ಚೂಪು ಮಾಡಿದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ