ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚೂಪು ಮಾಡಿದ

  1. ಮೊನಚಾದ,ಮೊನೆಯುಳ್ಳ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ