ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೊತ್ತ

  1. ಪ್ರಮಾಣ, ಪರಿಮಾಣ, ಮೊಬಲಗು
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೊತ್ತ

  1. ಆನೆಗಳ ಮೊತ್ತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೊತ್ತ

  1. ಮುತ್ತಿನ ಮೊತ್ತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೊತ್ತ

  1. ಮೊತ್ತವೆರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೊತ್ತ

  1. ನೀವು ಬಳಸಿದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಎಶ್ಟು?

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೊತ್ತ

  1. ಮೊತ್ತಗಟ್ಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮೊತ್ತ&oldid=664085" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ