ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೈಮಾರುವವಳು

  1. ______________
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ


ಪದಬಳಕೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ೨೩.೦೩.೨೦೧೨, ಪುಟ ೧೯