ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೈಮಾರುವವಳು

  1. ______________
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ


ಪದಬಳಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ೨೩.೦೩.೨೦೧೨, ಪುಟ ೧೯