ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೈಥುನ ಮಾಡು

  1. ಸಂಭೋಗಿಸು,ಕೂಡು,ಕೇಯು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ