ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೇಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೇಳು

  1. ಒದವಿ ನೆನಪಿಸು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ