ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದವಿ ನೆನಪಿಸು

  1. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೇಳು
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ