ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿಸು

 1. ಕೊನೆಗಾಣಿಸು, ಕೊನೆಗೊಳಿಸು, ತೀರಿಸು
 2. ಪೂರಕವಾಗು, ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು, ನೆರಪು
  ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. complement, en: complement
 2. adjudge, en:adjudge

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿಸು

 1. ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದುದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿಸು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿಸು

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿಸು

 1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮುಗಿಸು&oldid=664815" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ