ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಣ

  1. ರಾಜಧಾನಿ,ಪ್ರಧಾನನಗರ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ