ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಧಾನನಗರ

  1. ರಾಜಧಾನಿ,ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಣ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ