ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಧಾನನಗರ

  1. ರಾಜಧಾನಿ,ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಣ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ