ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಂದೆಯೂ ಇರು

  1. ಹಾಗೆಯೇ ಇರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ