ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀರು

 1. ಉಲ್ಲಂಘಿಸು,ಅತಿಕ್ರಮಿಸು
  ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀರು

 1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀರು

 1. ಆತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀರು

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀರು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀರು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀರು

 1. ಯ್ಮೀರು, ಮೇರೆಮೀರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀರು

 1. ಮೇರೆಮೀರು ; ಎಲ್ಲೆಮೀರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀರು

 1. ಯ್ಮೀರು , ಹದ್ದುಮೀರು , ಮಿತಿಮೀರು ; ಮೀರುಹ; ಮೀರಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀರು

 1. ಉಲ್ಲಂಘಿಸು,ಅತಿಕ್ರಮಿಸು
 2. ದಾಟು,ಹಾದುಹೋಗು
 3. ಹೆಚ್ಚಾಗು,ಅಧಿಕವಾಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮೀರು&oldid=532042" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ