ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು

  1. ಉಳಿದ ಭಾಗ,ಉಳಿಕೆ,ಶೇಷ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ