ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಕೆ

  1. ಉಳಿದದ್ದು,ಶಿಲ್ಕು,ಶೇಷ,ಬಾಕಿ
    ___________________
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಕೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಕೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಕೆ

  1. ಉಳಿಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಕೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಕೆ

  1. ಉಳಿಕೆಯ ಕುರುಹು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಉಳಿಕೆ&oldid=532699" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ