ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಕೆ

  1. ಉಳಿದದ್ದು,ಶಿಲ್ಕು,ಶೇಷ,ಬಾಕಿ
    ___________________
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಕೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಕೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಕೆ

  1. ಉಳಿಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಕೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಕೆ

  1. ಉಳಿಕೆಯ ಕುರುಹು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಉಳಿಕೆ&oldid=532699" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ