ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ

  1. ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗ, ಜಟ್ಟಿಕಾಳಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ