ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಲಗಿರುವಿಕೆ

  1. ಶಯನ,ಪವಡಿಸಿರುವಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ