ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮನಸ್ಸುಮಾಡು

  1. ತೊಡಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ