ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಧುವಿಹಾರ

  1. ಮಧುಚಂದ್ರ,ಮಧುಮಾಸ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ