ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಧುಚಂದ್ರ

  1. ಮಧುಮಾಸ,ಮಧುವಿಹಾರ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ