ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಯಹುಟ್ಟಿಸು

  1. ಗಾಬರಿಪಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ