ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಬರಿಪಡಿಸು

  1. ಭಯಹುಟ್ಟಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ