ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸ

 1. ಕೆಲಸ,ಉದ್ಯೋಗ,ದಂಧೆ,ವೃತ್ತಿ,ಕಾಯಕ,ಗೆಯ್ಮೆ,ಗೇಮೆ,ತುಳಿಲು,ಹೋರೆ,ಜಂಬರ,ಜೋಲಿ,ಊಳಿಗ,ಹೊರಿಗೆ,ಕೆಯ್ತ,ಚಟುವಟಿಕೆ
  ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸ

 1. ಸರಿ/ಸಮ ಮತ್ತು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸ

 1. ಬೆಸಸು ಎಂದರೆ ಹೇಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸ

 1. ದಾಸನಾಗು, ಮರುಳಾಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸ

 1. ನಂಬಿಕೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸ

 1. ಕಡ್ಡಾಯ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸ

 1. ಅಪ್ಪಣೆ,ಆದೇಶ
  ಬೆಸಕೇಳು; ಬೆಸಹೇಳು
  ಕುಂತೀ ಸೂನುಗಳ ಬೆಸಕೈಸಿಕೊಂಬುದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸ

 1. ಬೆಸನ್,ಬೆಸನ,ಬೆಸನು,ವೆಸ
 2. ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೆಲಸ,ಶಿಲ್ಪಕಾರ್ಯ,ಕಂಡರಣೆ
 3. ಕೇಳುವುದು,ವಿಚಾರಿಸುವುದು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೆಸ&oldid=671093" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ