ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳೆಸು

  1. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳೆಸು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳೆಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳೆಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳೆಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೆಳೆಸು&oldid=532482" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ