ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಂಬಲಕೊಡು

  1. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ