ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರು

  1. ಎಡೆ,ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: