ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಲಸ್ವಭಾವದ

  1. ಬಾಲಿಶ,ಶಿಶುಸಹಜವಾದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ