ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಾಗು

  1. ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳು,ತಳಮಳಿಸು,ತಹತಹಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ