ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಾಗು

  1. ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳು,ತಳಮಳಿಸು,ತಹತಹಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ