ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳು

  1. ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಾಗು,ತಳಮಳಿಸು,ತಹತಹಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ