ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳು

  1. ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಾಗು,ತಳಮಳಿಸು,ತಹತಹಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ