ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಡ್ತಿ ಕೊಡು

  1. ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೇರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ