ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೇರಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೇರಿಸು

  1. ಬಡ್ತಿ ಕೊಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ