ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರವರ್ತಿಸು

  1. ಸಲ್ಲು, ಮುಂದುವರಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ