ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡೆಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡೆಸು

  1. ಪ್ರಭಾವ ಬೀರು,ಆಳು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ