ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಡಸು

 1. ಅಸಭ್ಯ,ಅಶ್ಲೀಲ,ನೀಚ,ಕೀಳುತೆರನಾದ,ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿರುಚಿಯ,ಒರಟು,ಹದನಲ್ಲದ,ತರವಲ್ಲದ,ಹೊಲಸು
  ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಡಸು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಡಸು

 1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಡಸು

 1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಡಸು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಡಸು

 1. ಪೆಡಸು ಮಾತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಡಸು

 1. ಪೆಡಸು ಮಾತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಡಸು

 1. ಪೆಡಸು ನಾಲಿಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಡಸು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಡಸು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಪೆಡಸು&oldid=532513" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ