ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಚ್ಚಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ