ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೂರಕವಾದುದು

  1. ಪೋಷಕ,ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ