ಪದರು

  1. ಗಡಿಬಿಡಿ,ಕದುಬು,ಉರವಣಿ
    ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದರು

  1. ಪದರಾಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದರು

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದರು

  1. ಪದರಾಡು; ಅವನು ಪದರಿನಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರಬೇಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದರು

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದರು

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಪದರು&oldid=178578" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ