ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡಿಬಿಡಿ

 1. ಗೊಂದಲದ,ಇರಸು ಮುರಸಿನ,ತೊಂದರೆಯ ಸ್ಥಿತಿ,ಗೊಂದಲ, ಆವೇಗ, ಆತುರ.
  _______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. mess, en: mess
 2. fuss, en: fuss

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡಿಬಿಡಿ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡಿಬಿಡಿ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡಿಬಿಡಿ

 1. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲು ಗಡಿಬಿಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡಿಬಿಡಿ

 1. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಡಿಬಿಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡಿಬಿಡಿ

 1. ಅವಳು ತವರಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡಿಬಿಡಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗಡಿಬಿಡಿ&oldid=671341" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ