ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೇರ

 1. ________________
  ನೇರ ಮನೆಯ ಮುಂದು ಗಡೆ ಹುಳಿಮರ ಇದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೇರ

 1. ನೇರ ಮಾತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೇರ

 1. ನೇರನಿಲ್ಲು ; ನೇರಕುಂದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೇರ

 1. ನೇರಸುದ್ದಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೇರ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೇರ

 1. ನೇರಮಾತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೇರ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೇರ

 1. ನೇರ ದಾರಿ; ನೇರಮಾಡು; ನೇರಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೇರ

 1. ನೆಟ್ಟಗಿರುವಿಕೆ,ಡೊಂಕಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ
 2. ತಕ್ಕುದು,ಉಚಿತವಾದುದು
 3. ಸುತ್ತುಬಳಸುಗಳಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ,ಸೀದಾತನ
 4. ಋಜುಮಾರ್ಗ,ಸತ್ಪಥ
 5. ದಿಕ್ಕು,ಹಾದಿ
 6. ಮನೋಹರತೆ
 7. ನಿಜ,ಸತ್ಯ
 8. ಕಾಲ,ಸಮಯ
  __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನೇರ&oldid=532327" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ