ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೂಕು

  1. (ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾ ವಸ್ತುವನ್ನು)ಹೊರದೂಡು,ತಳ್ಳು,ಉಚ್ಚಾಟಿಸು,ದಬ್ಬು
    _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೂಕು

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೂಕು

  1. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೂಕಲಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೂಕು

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೂಕು

  1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೂಕು

  1. ನೂಕಿಹಾಕು; ನೂಕಾಡು; ನೂಕುತೆರೆ; ನೂಕುಬಂಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನೂಕು&oldid=654936" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ