ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀರಿಲ್ಲದ

  1. ತೇವವಿಲ್ಲದ,ಪಸೆಯಿಲ್ಲದ,ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ,ಬತ್ತಿದ
    _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀರಿಲ್ಲದ

  1. ಈ ಇರ‍್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ನೀರಿಲ್ಲದ ಇರ‍್ಕೆಗಳಿವೆ

ನುಡಿಮಾರಿಕೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ