ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾದ

  1. ಖಾತ್ರಿಯಾದ,ಖಂಡಿತವಾದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ