ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ನಡಾವಳಿ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ನಡಾವಳಿ

  1. (ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ)ಸನ್ನಿವೇಶ,ಘಟನೆ,ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಗಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ